top of page

šaputanja

 Radovi su mi objavljivani u tematskim časopisima i tv emisijama. Kao stručni suradnik pišem za stručne časopise. Sa svojim projektima sudjelujem na domaćim i Internacionalnim izložbama. Klub- stolić “ Praznina” izlagan je u New Yorku, Milanu, Parizu, Beču, Sofiji i Beogradu... 

bottom of page