top of page

za Vas izrađujem:​

  • dizajn i projektiranje interijera

  • izvedbeni nacrti

  • 3D vizualizacija

  • odabir dobavljača i izvođača

  • koordinacija i projektni nadzor

  • dekoriranje

 

 

  • osmišljavam i realiziram idejna rješenja za svakog klijenta prema njegovim željama i mogućnostima.

  • izrađujem nacrte i dokumentaciju potrebnu za kvalitetnu realizaciju

  • koordiniram radove s izvođačima i dobavljačima, brinem da se projekt realizira u svakom detalju prema dogovorenim elementima

  • offering interior decoration as final touch

Svakom klijentu pružam kvalitetnu brigu o njegovom prostoru cijelim putem adaptacije, vodeći brigu i o najsitnijem detalju.

projektiranje interijera

izrada nacrta i dokumentacija

dizajn interijera

definiranje stila

koordinacija

dobavljači i izvođači

projektni nadzor

izvodi li se interijer prema projektu

 

bottom of page